Zarząd

Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Białostockiej


Prezes dr inż. Mirosław Broniewicz - e-mail: Mireb@pb.bialystok.pl
 
Członkowie zarządu:

 1. dr inż. Olga Orynycz - wiceprezes ds promocji
 2. mgr Witold Głuszuk - wiceprezes ds sportowych
 3. mgr Andrzej Kukliński - wiceprezes ds organizacyjnych
 4. mgr Sławomir Szczerbiński
 5. dr inż. Wojciech Kruszyński
 6. Piotr Milewski
 7. Arkadiusz Bożko
 8. Piotr Sawczyński
 9. Dominik Darmofiał
 10. Adrian Kamiński
 11. Michał Janucik
 12. Damian Ostapkowicz